Biotechnologia

Biotechnologia to nauka, gdzie postęp, a więc również opracowywanie kolejnych technik laboratoryjnych, jest szybki. Odkrycia naukowe najczęściej pociągają za sobą konieczność używania wielu następujących po sobie eksperymentów składających się z wielu zróżnicowanych pojedynczych technik laboratoryjnych.

Nasze publikacje

Biotechnologia

Celowane terapie genowe, transgeniczne organizmy, leki przeciwnowotworowe to tylko mały procent odkryć, które przyniosła nowoczesna biotechnologia, a mających swój początek w laboratorium biotechnologicznym. Praktycznie praca biotechnologa polega na poznaniu i stosowaniu wielu określonych metod i odczynników za pomocą których osiąga się określone cele badawcze.
Metodę laboratoryjną definiujemy jako ściśle określoną technikę, do której wykonania potrzebne są: odpowiedni sprzęt, odczynniki i wiedza teoretyczna oraz praktyczna dotycząca przeprowadzenia danej techniki. Ilość metod laboratoryjnych jest ogromna. Najbardziej popularne to: izolacja RNA, izolacja DNA, izolacja białek, reakcja łańcuchowej polimerazy czyli reakcja PCR, chromatografia, elektroforetyczy rozdział białek na żelu i inne. Dość niedawno zostało odkryte zjawisko interferencji RNA – polegające na wyłączaniu aktywności genów przy pomocy krótkich fragmentów RNA. Teraz metoda wyciszania docelowych genów za pomocą niewielkich fragmentów RNA (siRNA, miRNA) jest używana w wielu laboratoriach biotechnologicznych na świecie dając naukowcom wspaniałe narzędzie badania funkcji analizowanych genów.


2010-09-23 23:36:25 Przegląd 2010.09_1415 Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek

Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek Ochrona białek przed proteolizą Multipleks Manager program do projektowania multipleksowych reakcji PCR Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym SuperScript One-Cycle cDNA Synthesis Kit- nowy produkt Invitrogenu Elektroporacja komórek C. jejuni. Całość


2010-09-23 23:36:25 Przegląd 2010.09_1406 Przepis na immunoprecypitację białek (IP)

Przepis na immunoprecypitację białek (IP) Multipleks Manager program do projektowania multipleksowych reakcji PCR Konkurs o naukową nagrodę im. prof. Edmunda Mikulaszka HealthMap -mapa chorób z całego świata. Metoda PCR-SSCP (single strand conformation polimorphism-polimorfizm konformacji pojedynczych nici) Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym Całość


2010-09-23 23:36:25 Przegląd 2010.09_1397 Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym

Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek Ruszyła Wirtualna Biblioteka Nauki. Zatwierdzono kolejnych 13 linii komórek macierzystych. Przepis na immunoprecypitację białek (IP) SuperScript One-Cycle cDNA Synthesis Kit- nowy produkt Invitrogenu Całość


2010-09-23 23:36:25 Przegląd 2010.09_1411 Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek

Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek Ochrona białek przed proteolizą Multipleks Manager program do projektowania multipleksowych reakcji PCR Konkurs o naukową nagrodę im. prof. Edmunda Mikulaszka Metoda PCR-SSCP (single strand conformation polimorphism-polimorfizm konformacji pojedynczych nici) Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym Całość


2010-09-23 23:36:25 Przegląd 2010.09_1402 Konkurs o naukową nagrodę im. prof. Edmunda Mikulaszka

Konkurs o naukową nagrodę im. prof. Edmunda Mikulaszka Gra pomaga rozwiązać problem struktury białek Realtime PCR - PCR w czasie rzeczywistym SuperScript One-Cycle cDNA Synthesis Kit- nowy produkt Invitrogenu Przepis na immunoprecypitację białek (IP) Ochrona białek przed proteolizą Całość